2 Comments

O zaman her sene bütçesinin epey yekun bir kısmını reklam ve pr için harcayan Coca Cola Inc. yanlış yoldadır diyebilir miyiz?

Expand full comment
author
Mar 27·edited Mar 27Author

Diyemeyiz. İletişim bütçesini ne demek için, nasıl demek için kullandığı önemli. Artistlik ve edebiyat yapmadan sade, yalın bir iletişim kuruyor olabilir yine de.

Expand full comment