5 Comments

"Beynimizin nasıl öğrendiğini bilecek" Bunu gerçekten biliyor muyuz?

Expand full comment
author

Yapılan çalışmalar, tekrar etmenin, bilgiyi yeniden çağırmanın, anlamlandırmanın hatırlamayı ve öğrenmeyi arttırdığı yönünde. Gerçekten biliyor muyuz kısmında benim okumalarıma dayanıyor bu cevap. Tıp fakültesinde de nöronların çalışmasını, etkileşimini bu şekilde anlattılar. Farklı görüşler varsa duymak isterim.

Expand full comment
Feb 28Liked by Burak Su (42)

Beyin cerrahı Prof. Türker Kılıç 2018'den sonra nöronlar arası bağlantılar ve beynin nasıl çalıştığını dair paradigmanın değiştiğini programlarda sıklıkla tekrarladığı ( örn. https://www.youtube.com/watch?v=Q91tdLDt5-o ) ve yeni paradigmayı deterministik yöntemlerle açıklamının zor olduğu, bunun için matematikte özellikle akışkanlar mekaniğini açıklamak için yeni çalışmalar yapıldığını sıklıkla vurguluyor.

Expand full comment
author

Beyin bağlantısallığı Türker hocanın çokça dile getirdiği bir konu. Ben de takip ediyorum. Açıkçası doğa ile kurduğu ilişkiyi biraz fazla zorlama buluyorum. Benimyazdıklarım ile ilgili, fizyolojik olarak nasıl olduğu benim uzmanlığım değil. Yukarıda yazdıklarım pratik olarak bizim ne yapabileceğimiz. Arkada nöronların sinaps yapması, glutamat, dopamin salgılaması, elektriksel aktarım gibi konular uzmanlarının tartışacağı şeyler. Düz vatandaş olarak tekrar etmek, bilgileri birbiri ile ilişkilendirmek, düşünmek, hikayeleştirmek, bilgiyi zorlayarak tekrar çağırmak, bilgi hakkında yazmak, birine anlatmak gibi yöntemler öğrenmeyi sağlıyor. Nöronların nasılı çalıştığı değil yazdıklarım. Nasıl öğrendiğimiz.

Expand full comment

Sadece veri çöptür'ün üzerine cuk oturan bir yazı oldu. Ellerine sağlık

Expand full comment