1 Comment

Kaleminize sağlık çok güzel bir yazı. Hayattayken hiç bir resmini satamamış bir adamın resmini almak da alan kişiye bir nevi manevi huzur veriyor olabilir. Alan kişiye; geçmiş dönem insanlarının bu sanatçının kıymetini bil(e)memesini telafi ediyormuş gibi hissettirmesi gibi etkenler de Van Gogh'un resimlerine olan talebi artırıyor olabilir.

Expand full comment